Imprimer

Ibuddan i yizmawen

Ččcuren d ccɣel ineɣlamen. Deg uzal ilaq ad nadin tili i tiqerracc nsen tičinawiyin, deg iḍ ilaq ad ddarin i usemmiḍ igezzmen. Ɛinani sḥissifen mi ara walin ruḥen kfan yizmawen dahi akin deg igli. Ma deg ulawen nsen, sseḥsaben yal ass amek ara snegren ineggura i d-yeqqimen asmi ara wwḍen timssunin. Wid iḥercen qaren-ak yeshel maḍi ma teǧǧiḍ-ten ad ttwaṭṭfen di tfextin n talwit ; at tsertit qaren-as cuffet-asen kan aqendur, serwut-asen ddhubat teqqnem-asen snesla n uraɣ ɣef temgerṭ… tecbeḥ maca tezzem (acku wi ḥṣan s anga i yezmer lxiq a ten-yessiweḍ ?). Ma d imbuddan bɣan a ten-seččen s tedrimt n uwanak.

 

Mouloud Mammeri, La traversée,

El Dar El Othmania, Alger 2005, p.34.

Traduction Djamel LACEB