Tafsut tawezlant

Ɣurneɣ, tafsut ur tettdum ara. Mi ffɣen iberkanen, ussan isemmaḍen ideg yeslufuy waḍu i yeqremyad, i deg-i adfel yessed tiwwura ɣef lmal d yemdanen, dɣa ad d-yekcem ciṭ n uzɣal n tefsut, mazal ur ikeffu ara aslaɣ n lexlawi ss uzegzaw mi ara d-yecɛel yiṭij iwakken ad yeslew ijeǧǧigen, ad yessiwreɣ igran. Akken daɣen ula d tafsut n teḥdayin ur tettɛeṭṭil ara. Asmi ruḥeɣ, ǧǧiɣ Ɛezzi n Tɛessast, tislit n tmeddit, mi d-uɣaleɣ ufiɣ-d Tamaɛzuzt, yellis n Latmas d tameṭṭut yettheggin tissulya-s.

 

Mouloud Mammeri, La colline oubliée,

El Othmania, Alger 2007, p.11.

Traduction Djamel LACEB

Conception et Hébergement : kdconcept