Tidet n Tala Uẓru

Si zik n zik, si zzman aqdim, Tala Uẓru d taddart am tudrin merra. Acemma ur yelli, acemma ur d-iḍerru. Nettɛawad-d kan ayen xedmen imawlan nneɣ akken ula d nitni ɛawden i wayen xedmen ibabaten nsen. D wagi i d lḥerz mgal asṭilfeḥ n wussan d ddeɛwessu d yir lbext ara yeglun yisneɣ lukan mačči akka. Mazal ur nefhim ara amek i tetteddu ddunit iwakken ad nelḥu deg-s xerṣum s war tugdi neɣ mulac di lferḥ. Seg akken nettemderkal yid-s nuɣal nfaq belli ur aɣ-d-ṣaḥ ara neɣ d nekkni ur das d-nṣaḥ ara. Mgal tudert d lehmum-is, mgal aṭṭanen, laẓ, asemmiḍ, leɛra, lqella n tmusni, karuh, zzɛaf, lqella n tezmert d ufsax n yiṭij, ur nesɛi acemma gar ifassen, la tazmert, la tamusni, la asurdi. D ṣṣeḥ wwin-aɣ-d tidet, d acu tikwal nettḥulfu-yas am akken tɛedda nnig iqerray-nneɣ, terwel akin I yiɣeblan iɣ-d-yettṣaḥen yal ass, iɣ-yerẓan tamgert, I ibernen tamuɣli-nneɣ ɣer lqaɛa, akin I yigenni anda tjeggeḥ tafat ur daɣ d-nṣaḥ, ur nettwali.

 

Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton,

El Dar El othmania, Alger 2005, p.78.

Traduction Djamel Laceb

Conception et Hébergement : kdconcept