Tazemmurt

Tazemmurt d aseklu ɣlayen ɣur-i, d tin yesɛan azamul meqqren. D aseklu n tmurt-iw. Nettaf deg-s tuget n tuluɣin. (…) yessawal i tegmat am akken i nettnadi fella-s nekkni. Mači kan d aseklu yulin, yesgem deg yigenni am wid n tmura-nwen (bɣiɣ ad d-iniɣ wid n ugafa n yill agerakal, n tlemmast n l’Europe d wid n l’Asie). Tazemmurt nneɣ Teḥced, tequlleẓ, teḥḥercew. Mi ara s-d-tekkeḍ s ufella, ad ttetwaliḍ wwten deg-s iɣisan, maca d tin iǧehden, izemren i umbeddal n lḥal d waluy neɣ d uṣubu n tfesniwin. tettqabal tagrest qessiḥen d iɣurar n unebdu. Tezger-d acḥal d leqrun. Tikwal ad temlileḍ lǧedra n tzemurt teqqur amzun d aẓru.

Tizemrin-nneɣ ccfant-d i yibabaten-nneɣ d lejdud-nneɣ. Kra n tzemrin nettak-asent ismawen am akken d timddukkal-nneɣ, d tilawin nneɣ (ɣur-neɣ isekla akk d untiyen. Cudden ɣer tudert-nneɣ n yal ass, ɣer iḥulfan-nneɣ am icuḍaḍ n ubernus yettrusun ɣef tuyat-nneɣ. Ula d amnekcam neɣ aɛdaw-nneɣ mi ara ɣ-yebɣu lemḍarra yesserɣay neɣ igezzem tizemrin-nneɣ imi yeẓra d tizemrin id rruḥ-nneɣ. Ma tejreḥ tzemmurt tejreḥ tfekka-nneɣ.

Tazemmurt-nneɣ, tedder, tettḥussu am nekkni, d timsal lqayen i tt-iceɣben. Ur tecliɛ ma tecbeḥ neɣ ur tecbiḥ i tmuɣli. Ur tḥemmel ara akk ayen isehlen di ddunit. Am nekkni. Ma ur twehmeḍ ara, ula d aɛeqqa-s (azemmur) di tegrest i yettewwa, di lawan anida isekla nniḍen akk seɣlin ifer, staɛfan. Ageffur yal ass, tikwal yessa-itt udfel, kullec yegres. Akken, irgazen heyyan allalen ilaqen, tulawin beggsent, ad qablen ddunit i usemmiḍ, ad d-zwin, ad d-cerwen, ad d-leqḍen, ad d-bibben lɣella di talwit d lehna.

Iwakken ad tawḍeḍ ɣer useklu yella wanida ilaq ad tt-zegreḍ asif akken yeḥmel di ccetwa. Yettawi idɣaɣen, yettawi ṭṭjur, tikwal ula d imdanen ddan deg uḥemmal.

Ayen yebɣun yili ! Ulac d acu izemren aɣ yeḥbes ur nḥedder ara, ur nettekkay ara di lferḥ yecban wa. Ttmektayeɣ-d ar ass-a mi ara nruḥ s iger n uzemmur d-yussan akkin i wasif. Tiswiɛin akked yemma, tikkwal akked ya n baba. Ccfawat-agi ur tteksent si gar wallen-iw akka alamma d lmut.

Mulud At Maɛmar

Traduction Hamid Bilek

 

(Source : "Culture savante, culture vécue" par Mouloud Mammeri (1938/1989).  Édité par l'association culturelle et scientifique "TALA" en 1991.)

Conception et Hébergement : kdconcept